Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren en onze producten en diensten aan u te leveren. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld (beantwoording van vragen en uitleveren van bestellingen), en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens met derden voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uitleveren van bestellingen, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar na het laatste contact door ons bewaard, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat waarom wij deze gegevens langer dienen te bewaren.

Indien u uw gegevens eerder verwijderd wilt hebben, vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Na uw verzoek verwijderen wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopie├źn van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.

Natuals, mei 2018